שבועות ההריון

התפתחות העובר במשך 40 שבועות הריוןכל ילד יודע כי הריון נמשך תשעה חודשים. ואכן, בעבר, הריונות "נספרו" על פי החודשים אשר חלפו להם מאז הווסת האחרונה. כיום, הספירה נעשית על בסיס מניין שבועות הריון. המקור לכך נמצא בבדיקות הרפואיות אשר יש לבצע במהלך ההריון. בדיקת הריון ולידה הינן שורה ארוכה של בדיקות אשר מתחילות בטרם תשעת החודשים, נמשכות על פי התקדמות שבועות הריון, ומבוצעות גם לאחר הלידה.

כאשר מדובר בבדיקות הריון, עסקינן במעקב אשר מטרתו לבחון את התפתחותו התקינה של העובר מחד, ואת בריאותה של היולדת מאידך. במרוצת השנים, ובהתאם למחקרים רבים בתחום, נקבעו טווחי היעילות של הבדיקות הללו על בסיס שבועות הריון. על פי רוב, לאחר שבדיקת הריון ביתית הצביעה על כך שההריון נקלט, ביקור בקופת החולים יסתיים בלוח זמנים עבור בדיקות. כפי שצוין לעיל, תאריכי הביצוע הדרושים של הבדיקות הנ"ל נמדדים על פי גיל ההריון. פרמטר זה תלוי בהתקדמות שבועות הריון.

במהלך ההריון, כל אימת שהאישה תגיע לצורך קבלת טיפול רפואי (קבוע מראש או ספונטני), השאלה הראשונה אשר תופנה אליה תהיה "באיזה שבוע את?". דהיינו, שבועות הריון הינם המדד האובייקטיבי והמדויק ביותר בנוגע לסוגיות בריאותיות במהלך הריון ולידה. כפועל יוצא מכך, שבועות הריון "חדרו" גם לנושאים שאינם רפואיים כגון בגדי הריון, צילומי הריון, עריכת "יומן הריון" וכדומה.

כמה זמן נמשך הריון?

כפי שצוין לעיל, שבועות הריון מסייעים לנו לדעת את גילו של העובר. על פי רוב, הריון נמשך כ-40 שבועות. בישראל ובמערב לא "מושכים" כיום הריונות מעבר לשבוע 42 (וזאת בשל סכנה לעובר ו/או היולדת). במקרים בהם ההריון מתקרב לשבוע 42, על פי רוב הוא יופסק באופן מלאכותי (על ידי זירוז לידה ו/או ניתוח קיסרי). כמו כן, מניין שבועות הריון יכול להצביע גם על לידה מוקדמת (וזאת כאשר לידה מתרחשת בין שבועות 24 ל-37). לעיתים, בדיקות קודמות במהלך ההריון יוכלו לעמוד על סיכויים ללידה מוקדמת ובכך לסייע להתמודד עם ההשלכות הרפואיות אשר עלולות להיות להליך מסוג זה. חשוב להדגיש כי מרבית ההריונות בישראל מסתיימים בשבועות 39-41.

כיצד אנו מתקדמים מבחינת שבועות הריון?

כפי שצוין לעיל, שבועות הריון הינם בעלי משמעות, בראש ובראשונה מבחינה רפואית. על פי רוב, מיד לאחר שהאישה סבורה כי היא בהריון, היא תגיע לבדיקה אצל רופא נשים על מנת לאשר זאת. אישור הריון נעשה על ידי בדיקת דם פשוטה בין שבועות 3-6. עם אישור ההריון, האישה (ובן זוגה) יקבלו לוח זמנים בנוגע לבדיקות שעליהם לבצע בזמן שהם מצפים לתינוק. כמו כן, הרופא יציב את האישה, על פי הבדיקה, באופן מדויק על ציר שבועות הריון.

את בדיקות ההריון חשוב לבצע בטווחי הזמנים הנתונים, וזאת משום שיש לכך חשיבות של ממש מבחינת יעילותן. לדוגמא, בדיקת שקיפות עורפית אשר תבוצע לאחר שבוע 14 להריון, עלולה לאבד מהאפקטיביות שלה באופן משמעותי. כמו כן, בדיקת דיקור מי שפיר לא תבוצע מעבר לשבוע 20 לולא אישור רפואי מיוחד (וזאת בשל סכנה לעובר והאישה). חשוב אפוא להקפיד על מניין שבועות הריון וזאת מבחינת עריכת הבדיקות במועדן. מיותר לציין כי רשלנות בבדיקות הריון עלולה להביא לאי מתן טיפול ראוי לעובר (ובמקרים חמורים לחוסר יכולת לאבחן מומים ופגמים).

שבועות הריון, מעבר לסוגיה הרפואית

שבועות הריון הינם בעלי משמעות עבור ההורים המיועדים, וזאת גם מעבר להיבט הרפואי. לדוגמא, הורים רבים עורכים "יומן הריון" או "סרט הריון" אשר מתועד על פי מניין השבועות עד ללידה. ניתן כמובן לעקוב אחר התפתחותו של העובר בהתאם לגיל ההריון. פעמים רבות, זוגות מחליטים לערוך סידורים טרם לידה בהתאם להתקדמות על ציר שבועות ההריון. למשל, רכישת חדר וציוד לתינוק לאחר שבוע 30. תחביב נוסף בקרב נשים וגברים המצפים לתינוק הינו מעקב שבועי אחר התפתחות העובר בהתאם ליומני שבועות הריון אשר ניתן למצוא בספרות וברשת.